O archivu


Třeba je určen zrovna tobě


Ulejváctví v zaměstnání, nadávání na dnešní dobu v hospodě nebo vyplňování života nákupy, sportem či večerní zábavou. Pocity tlaku a frustrace, jejichž skutečné důvody jsou zamlžovány tisíci nejrůznějšími odpověďmi v médiích nebo ve škole. Umělé, povrchní a korektní vztahy se sousedy, kteří se ve své domácí pevnosti zamykají před okolním světem nebo partnerský život, který je více o starostech než o radostech... Spolužáci se často starají jen sami o sebe a přání postavit se společně nadřízeným je zavrhováno kolegy s výmluvou, že se nikdy nic nezmění. Nikdo nechce být ten první, kdo bude riskovat... To je všední skutečnost, kterou zažívá mnoho lidí, ale často se s ní střetáváš osamoceně...


Pokud se chceš v této šedivé realitě alespoň trochu zorientovat, zde umístěné texty by pro tebe nemusely být úplnou ztrátou času.


O čem je


Texty z tohoto archivu chtějí přispět k vyjasňování a upřesňování zájmů všech, kdo dnes nemají takové majetky, které by je uživily, a proto jsou nuceni se nechávat najímat na práci. Tedy především pro ty, kdo se nesmířili s životními podmínkami, v nichž jsou nuceni žít. Jsou zde například umístěny zkušenosti těch, kterým se podařilo vymoci si na nadřízených zlepšení podmínek na pracovišti nebo vyšší mzdu.


V rámci česko-slovenského jazykového prostředí archiv zprostředkovává texty mapující kapitalistický vztah a s ním související praktiky na nejrůznějších úrovních a především ve střetu s lidmi najímanými k práci (při jejich nesouhlasu, protestech či povstání). Zabývá se například genderovými vztahy, morálkou, životním prostředím, náboženstvím, otázkou revoluční organizace, demokracií nebo každodenní rutinou. Není však zaměřen na profily revolučních osobností, pokud se však určité biografie současně přínosným způsobem nedotýkají dobových konfliktů a událostí. Přináší i významné historické debaty v moderním proletářském revolučním hnutí. Zaměřuje se na nejprogresivnější snahy i na slabiny proletariátu v konkrétních třídních konfliktech. Jsou zde zveřejňovány analýzy, zobecnění a závěry z minulých bojů, které je možné, úměrně dané situaci, přenést do praktického úsilí při společném hájení našich zájmů. Případný rozvoj střetu mezi třídami pak může při svém prohloubení nakonec vyústit ve zrušení našeho postavení (pouhé pracovní síly) a tím i celé třídní společnosti a směnných vztahů. Zabývá se tedy především komunistickým hnutím, které se může při svém rozšíření nakonec stát obecným stavem společnosti – komunismem.


Coby poučení do budoucna jsou zde kriticky pojednány i strategie o společenskou změnu, které se při rozchodu s kapitálem neosvědčily. Hnutí zaměřená na jeden sociální problém, například feminismus nebo antifašismus, radikální levicový reformismus (tradiční sociální demokracie, leninismus, trockismus, anarchosyndikalismus, stalinismus, maoismus…), nevládní i parlamentní politici nebo odboráři totiž pouze usměrňují sociální napětí k obraně jedné podoby kapitalistické diktatury proti druhé, „menšího zla“ proti „většímu“ nebo k boji za kapitalismus s lidskou tváří.


Archiv čerpá z historicky nejlepších pokusů proletariátu o rozchod s kapitálem bez ohledu na to, zda se sami tito proletáři označovali jako anarchisté nebo marxisté. Archiv se snaží především zaměřit na obsah jednání samotných aktérů v praxi, nikoli na mapování idejí v rámci jednoho ,,ideového“ tábora, jakým je například anarchismus nebo marxismus. V každém z obou těchto táborů se lze totiž setkat s naprosto protikladnými strategiemi i cíli.


Ambice archivu upřesňovat a vyjasňovat zájmy proletariátu však není zcela naplněna. Daní za šířeji pojatý a dostupný okruh literatury je bohužel také možnost čtenáře vstřebávat z textů i jejich největší slabiny a ty neprogresivnější (nejpřínosnější) roviny případně přehlížet. Archiv obsahuje rozličné pozice, coby ústupek dostupné literatuře, k problémům o nichž se pojednává. Tudíž jsou zde texty, v kterých se přes podnětný obsah vyskytují i pro nás nepřijatelná tvrzení. Budou zde tedy umístěny do doby, než je nahradí lepší analýza v českém či slovenském jazyce. Archiv tedy stojí na začátku vlastního záměru, který pak může dokončit jen vyhraněný kolektiv nebo čtenář systematickou četbou a na zkušenostech stavícím porozumění, které ho dovedou k jedné souvislé interpretaci, k jednomu stanovisku.


Slabiny v obsahu umístěných textů jsou nejrůznější. Například propagace voluntarismu neohlížejícího se na podmínky a rovinu třídního konfliktu v nichž se snaží rozdmýchat proletářské hnutí. Revoluční nadšení v agitačních materiálech, které se nepotkává s tím, co je reálně možné či v realitě těhotné nebo naopak agitace pouze reprodukující to, co již existuje a tudíž existující ničím nepřekračuje a dále nesměruje. Dále třeba ignorování minulých zkušeností ohledně formování pracovní síly ve třídu a bez ohledu na proces tohoto formování a na obsah konfliktu je apriorně upřednostňováno dění v průmyslových jádrech ekonomiky a radikálně odborový obsah hnutí ,,formálně“ realizovaný mimo odbory a politické strany. Na druhou stranu se můžeme setkat i s ignorováním rodícího se proletářského hnutí kvůli absenci všech vlastností či znaků ideálního hnutí pracujících jen proto, že je zašpiněno slabinami podmínek z nichž vzešlo. V některých textech je zase stále přítomná nesmyslná opozice mezi byrokratickou správou kapitálu a samosprávou pracujících namísto, aby bylo cílem překonat výrobu pro směnu v jakékoliv podobě. Jinou slabinou je třeba koncepce minimální snahy o organické vkládání se do třídních konfliktů ve prospěch přenechání prostoru spontaneitě namísto toho, aby byla využita každá příležitost kvalitativně posouvat hnutí proletariátu vpřed. To je jen několik ilustrativních příkladů...


Archiv využívá zdrojů různorodých autorů a autorek s cílem zprostředkovat vhled do událostí a polemik, z nichž vzešlo a kterými se zabývá současné komunistické hnutí. Třeba tyto informace poslouží jako odrazový můstek k vytvoření jednotné kritiky kapitalismu. Snad budou závěry z těchto textů používány pro argumentaci v dalších diskusích a v polemikách s dalšími texty za účelem, aby se pak společné prohlubování poznatků odrazilo v naší praxi.


Tip: Jak si zorganizovat četbu >zde<


V době, kdy se z mnoha stran neustále dovídáme o historii panovnických rodů a o životních příbězích bohatých podnikatelů a celebrit, chce archiv mimo jiné napomoci oživit povědomí o historických zkušenostech z proletářských bojů proti kapitálu.


 Vyhledávání a stahování


Archiv je seřazen abecedně podle příjmení autorů nebo názvů autorských kolektivů v sekci Abecední seznam nebo jsou (již ne všechny) texty seřazeny tematicky v sekci s názvem Tematický seznam (viz menu v záhlaví hlavní stránky tohoto webu). Hnutí v sekci ,,tematického seznamu“ jsou pro snazší orientaci převážně seřazena podle územních celků, v nichž se objevila, i přesto, že konkrétní boje často překračují státní hranice.


Část zde umístěných textů je ve formátu pdf. Většina z nich je však ve formátu odt, pro jehož otevření potřebuješ mít nainstalován OpenOffice nebo LibreOffice. V MS Wordu ho lze otevřít pomocí Open ODF. Oba dva programy si můžeš stáhnout zdarma na jejich domovských stránkách OpenOffice nebo LibreOffice. Některé texty jsou současně ve formátu odt i pdf a tudíž jsou umístěny vedle sebe. Na velké soubory je odkazováno do jiných úložišť kvůli omezené kapacitě archivu. Texty, u nichž byly provedeny korektury, jsou odlišeny tak, že mezi formátem textu a jeho názvem je umístěno podtržítko (např. Aufheben.2001.Intifada_odt).


Texty jsou upraveny do podoby pro tisk, přičemž z některých textů byly odstraněny jen ty nejzjevnější chyby. V případě, že nalezneš v nějakém textu chybu, tak ji prosím reportuj na e-mail: proletarchiv@yahoo.com. Ne všechny texty totiž prošly korekturami a také formát odt není univerzálním formátem. Z tohoto důvodu možná budeš muset po otevření upravit formátování textu. Do budoucna se tedy bude tento velmi jednoduchý archiv snažit zlepšovat také po technické stránce.

Tip: Bezpečnost na internetu >zde<, >zde<,>zde< a >zde<

Novinky


Na začátku sekce Abecední seznam je umístěn výčet (,,Novinky“) nově přidaných textů a témat v archivu. Seznam nově umístěných textů je zobrazen v podobě dvou posledních měsíců, v nichž se udály nějaké aktualizace. V ,,novinkách“ není zmiňováno umístění nových textů v tématech Tematického seznamu, ani opravy již umístěných textů, nové odkazy, ani zrušená témata v Tematickém seznamu nebo seznam odebraných textů z archivu.

 Translate This Page

Make a free website with Yola